LeanBlog - 5 perc Lean naponta

Legyél Te is Lean szakember! 5 perces blog bejegyzések a Lean szemléletről minden nap. Blogger: Kesztler Róbert.

Feliratkozás a listára RSS-el bejegyzések a(z) ford termelési rendszer címkével

Létrehozva ekkor:
 Felmerül bennem a kérdés: az 5S nem lehet, hogy mégis Ford-tól indult? Toyoda ezt is csak "meglátta és hazavitte"?
 
henry-ford-leandesign-hu-03henry-ford-leandesign-hu-04henry-ford-leandesign-hu-05
 

Henry Ford - Ma és Holnap magyarul"Még egyet teszek hozzá a bánya tiszta és a zúzótelep is tiszta. Ez is egyik elengedhetetlen követelményünk. Minden műveletet tisztán kell elvégezni, s ha olyanok a gépek, hogy port csinálnak a zúzók pedig ilyenek, légmentesen el kell zárni őket és gondoskodni kell a por elszívatásáról. Nem helyes az embereket porral tömni s nem helyes a környéket porréteggel bevonni és a fákat és növényeket tönkretenni.

Hogy vasérckészletünk legyen és olcsóbbá tegyük a szállítást, megvettük a michigammei Imperial bányát, mely Iron Mountain-tól, erdőtelepeink központjától körülbelül 130 km-re esik. Az ottani bányaüzemet már tíz éve felhagyták, de mi úgy véltük, hogy jó bánya és éppen a mi utunkba esik, úgyhogy nem lesz bajunk felesleges rakosgatással. Ez volt az első próbálgatásunk a vasbányászatban, de itt is szokás szerint azzal kezdtük, hogy olyan emberre bíztuk a vezetést, aki teljesen elsajátította elveinket és módszereinket.

Első dolgunk a takarítás volt ez az első lépés ahhoz, hogy tisztázzuk, mit kell tennünk. A régóta elhanyagolt bánya persze piszkos és rozzant volt. Mintha tán tradíció volna, hogy mindenféle bánya piszkos legyen. Mi nem engedhetjük meg a piszkos üzemet az túlságosan drága mulatság.

Azután lépésről-lépésre, tanulva, belefogtunk a bányászatba. Előfeltételeink voltak, hogy a bányászoknak jó fizetést kell adni, biztos és kényelmes viszonyok közt kell dolgozniök és élniök, nekünk pedig bőséges és olcsó ércre van szükségünk. Mindezt el is értük.

A telep olyan, mint egy kertes házcsoport. Minden világos színűre van festve, hogy a legkisebb piszkot is észre lehessen venni. Mi nem azért festünk, hogy eltakarjuk a piszkot azért festjük fehérre vagy halványszürkére, hogy a tisztaság ne kivételes eset, hanem elengedhetetlen kellék legyen. Nagy volt a lakáshiány és bár nem szeretünk a házépítésre is kiterjeszkedni, ebben az esetben mégis meg kellett tennünk, akárcsak szénbányáinkban és fűrésztelepeinken.

"

Olvasások száma: 971 0 hozzászólás

Létrehozva ekkor:
 
 
henry-ford-leandesign-hu-16henry-ford-leandesign-hu-02henry-ford-leandesign-hu-03
 

Henry Ford - Ma és Holnap magyarul"Kezdtünk szűkében lenni az üvegnek s ezért megvettük a Pittsburgh mellett levő Glassmereben az Allegheny üveggyárat, melynek az volt a híre, hogy elsőrangú táblaüveget gyárt. Három évvel ezelőtt, mikor megvettük volt, évente hatmillió négyzetláb (kb. 600.000 m2) üveget gyártott. Nagyon kevés új gép vásárlásával, a régi eszközökkel és munkásokkal nyolcmillió négyzetlábra emeltük a termelést és csak 10%-a használhatatlan belőle. A leglényegesebb változtatásunk az volt, hogy bevezettük a hat dolláros napibér minimumot.

Hogy a termelést meg ne akasszuk, ezen a telepen meghagytuk a régi gyártási módszert, ellentétben új telepünkkel a Rouge folyó mentén. Ha ezeket a módszereket összehasonlítja az ember a következő fejezetben leírandó új eljárásokkal, némi fogalma lesz róla, hogyan lehet gazdaságosan termelni, ha az embernek elég ereje van ahhoz, hogy a tradíciókkal szakítson. 

Hogy a glassmerei gyárat tökéletessé tegyük, a tizennyolc mérföldnyire eső Cabot-ban kvarchomokbányát is vettünk. Itt negyven munkásunk naponta nyolc-tíz kocsirakomány kvarchomokot termel és küld el. Ugyanazokat az embereket alkalmaztuk, akik azelőtt fejtettek, de most egészen más emberekké lettek az állandó munka és hat dolláros napibér hatására. Majdnem mind tanulatlan munkások, mert úgy intéztük, hogy semmi gyakorlat sem kell ehhez a munkához, de azért iparkodnak. Szívvel-lélekkel dolgoznak, pénzüket befektetik és egy részük otthagyta a régi ólakat, amelyekben lakott és igazi otthont épített magának. Úgy tudjuk, hogy munkateljesítményük körülbelül kétszerese a réginek s a termelési költségeink mégis kicsinyek, mert majdnem mindent gépekkel végeztetünk."

Olvasások száma: 1179 0 hozzászólás

Létrehozva ekkor:
 
 
henry-ford-leandesign-hu-20henry-ford-leandesign-hu-15henry-ford-leandesign-hu-19
 

Henry Ford - Ma és Holnap magyarul"Hogy ezekre a bővítésekre valóban szükség volt, azt az bizonyítja, hogy csak két melléktermékünket adjuk el idegeneknek, minden egyebet felhasználunk valahol. A salakból cementet csinálunk, de még így sincs annyi cementünk, amennyi saját építéseinkhez kellene. A fent említett két melléktermék az ammoniumszulfát (melyet műtrágyaként keresnek) és a benzol. Az utóbbi egy részét saját motorainkban használjuk fel, de marad azért eladásra való is. A benzol, mint motorüzemanyag iránt akkora a kereslet, hogy igen könnyű az elhelyezése. Nyolcvannyolc állomásunk árulja ezt a benzolt, melyet kizárólag repülőgépekben használnak fel. Szenet is adunk el a Nagy Tavon közlekedő hajóink rakományából, de ezt csak azért, hogy az üresjárat kiküszöbölésével csökkentjük a szállítási költségét."

Olvasások száma: 1030 0 hozzászólás

Létrehozva ekkor:
 "Azt mondták nem lehet, majd jött valaki aki ezt nem tudta, és megoldotta a problémát" 
 
henry-ford-leandesign-hu-03  henry-ford-leandesign-hu-04  henry-ford-leandesign-hu-05
 

Henry Ford - Ma és Holnap magyarulTöltsd le MOST!"Mi úgy gondoltuk, hogy állandó üzemben, vastag szalagban készíthetnek a táblaüveget minden kézi erő nélkül. A világ üveg szakemberei azt mondták erre, hogy ezt már megpróbálták, de nem lehet megvalósítani. Erre olyanokra bíztuk a dolgot, akik még sohasem voltak üveggyárban. Highland Park-ban kezdtek kísérletezni. Rájöttek sok előre megjósolt akadályra és sok más bajra, de végül mégis siker koronázta munkásságukat. Ma a highIand-parki kis gyár 250.000 négyzetméternyi táblaüveget gyárt évente, a Rouge folyó mellett épült nagy gyár pedig, (melyet tüstént felállítottunk, mihelyt megtudtuk, hogy elsőrendű táblaüveget tudunk csinálni), körülbelül 1,200.000 négyzetmétert. Ez a nagy gyár feleannyi területen fekszik, mint a glassmerei, pedig majdnem kétszeres a termelése s körülbelül harmadannyi munkásra van szüksége. Bár még nem bírtuk üzemünket annyira kiterjeszteni, hogy szükségletünket teljesen fedezze, így is év hárommillió dollárt takarítunk meg a saját gyártmányú üvegen, ha összehasonlítjuk azt a másoktól vett üveg árával.

Az új eljárás a következő. Hatalmas kemencékben olvasztják meg az elegyet, mintegy 408 tonnás adagokban. Az olvasztási hőfok 1370 Celsius fokos, a finomítási hőfok 1260°. A kemencékbe negyedóránként adagolják a homokot, szódát és más vegyszereket. Az üveg szakadatlanul folyik ki egy lassan forgó vasdobba, ahonnan egy hengersoron halad át, hogy a kívánt vastagságú lemezzé hengereltessék. Innen a hűtőkemencébe kerül percenként 125 cm.-nyi sebességgel. A hűtőkemence kb. 130 méter hosszú s folytonosan csökkenő hőmérsékleten tartják.

A hűtőkemence megszerkesztése a legnehezebb feladatok egyike volt, melyen már sokan elvéreztek. Mi sem értünk volna célhoz, ha nincs nagy gyakorlatunk a szállítószalagok és pontos gépek készítése terén. Nem gyermekjáték egy mozgó üveg-szalagot 130 méter hosszúságban fenntartani, mikor az 600° C. hőfokon jut a kemencébe, hogy kezelhető hőfokú legyen, mire kikerül onnan. A szállítószalagnak teljesen vízszintesnek kell lennie, a csigáknak és hengereknek pedig rendkívül pontosan kell ágyazva lenniök, nehogy az üveg valahol eltorzuljon és elgörbüljön. A hőfok csökkentését beállítható gázlángokkal értük el.

A hűtőkemence végén az üvegszalagot 282.5 cm.-es darabokra vágják, mert ezekből éppen hat szélvédőüveg telik ki s azokat újabb szállítószalagokon a csiszológépekhez viszik.

Az üvegtáblákat erre gyorsan kötő gipszbe ágyazzák és egy sorozat csiszoló és fényesítő gépre viszik át. Vízzel kevert homok folyik ki az öntöttvas csiszolókorong közepére és szétoszlik a szélek felé. Fokozatosan finomabb és finomabb, összesen vagy nyolcféle homokot és csiszolóport (korund) használnak.

Azután megmossák az üveget, mire az a nemezzel fedett fényesítő korongok alá jut, ahol vizes angolvörössel fényesítik. Végül pedig megfordítják a táblákat és a másik oldalukkal végzik ugyanezen műveleteket, anélkül, hogy emberi kéz hozzájuk ért volna.

Sem a nyersanyagul szolgáló, sem a csiszolói homokot nem érinti emberi kéz. A kocsikból légszivattyúhoz kötött gumizsákkal veszik ki a kvarchomokot s egy tölcsérbe szórják, ahonnan vedres emelő olyan adagokban veszi ki és önti egy szállítószalagra, amilyeneket a raktárban jól elhelyezhetnek."

Olvasások száma: 921 0 hozzászólás

Létrehozva ekkor:
 
 
henry-ford-leandesign-hu-03  henry-ford-leandesign-hu-04  henry-ford-leandesign-hu-05
 

Henry Ford - Ma és Holnap magyarulTöltsd le MOST!"Nem könnyű a tradícióktól megszabadulni. Ezért az új módszereinket mindig olyanok vezetik be, akik az előzőt nem ismerték s ezért eszükbe sem jut, hogy valamit lehetetlennek tartsanak. Műszaki szakértőket csak szükség esetén hívunk, de a műveleteket nem irányítjuk általuk, mert olyan sokat tudnak, hogy rendesen sok mindenre azt mondják, hogy „lehetetlen“. A mi feleletünk erre pedig mindig az, hogy „eredj és csináld meg“

Vegyük pl. a táblaüveg készítését. Az előbb leírtuk a glassmerei gyárunkban használt módszereket, melyek lényegileg ma is ugyanolyanok, mint évszázadokkal ezelőtt. Az üveggyártás igen régi mesterség, megvannak a tradíciói és e tradíciók, hogy 4 fő az agyagfazék köré csoportosulnak, amelyben az elegyet üveggé olvasztják. Azt mondták, ezt a fazekat csak kézzel lehet csinálni. Az agyagot mezítlábas emberek tapossák, gyúrják össze és kézzel formálják a fazekat. Ma már gépek viszik ugyan e fazekakat, szállító szerkezetek hordják az anyagokat és gépi csiszolás és fényesítés helyettesíti a kézi erőt, de a művelet lényege nem változott.

Sohasem tanulmányozták magát a műveletet, hogy rájöjjenek, mi a valóban lényeges benne. Rendesen az az elintézési mód ilyenkor, hogy a kézi erőt gépekkel helyettesítik, pedig így még nincs teljesen kihasználva az erő. Sokkal nehezebb az a módszer, hogy új eljárást vezetünk be azzal a meggyőződéssel, hogy kell olyan eljárásnak lennie, melynél mindent géppel végeztetünk el, úgyhogy a munkás csak felügyeljen a gépekre, így kell nézni az ipart gépészeti szempontból."

Olvasások száma: 951 0 hozzászólás